Andre fiskemuligheder i Randers Fjord

Foruden Udbyhøj er der gode steder til fiskeri ved blandt andet Mellerup og Voer.

Stenrevet er en af fjordens mest kendte pladser. Er der isfrit er der hele vinteren og i foråret rigtigt gode muligheder for at møde fiskeeventyret. Vinter og forår har jeg oplevet det bedste fiskeri lige efter, at vandet er vendt, og vandstanden er faldende. Udover fiskeriet langs kanterne, kan der vades og fiskes både på nord og sydsiden af "revet". Specielt nordsiden er interessant, idet bunden her er dækket med store mængder blåmuslinger.

I Udbyhøj Syd kan der fiskes på begge sider af havnen. I faldvand kan det på sydsiden af havnen være særdeles givtigt at kaste fluen ud i det opstuvede vand før "flaskehalsen" mellem de to færgelejer. Vil du fiske på strækningen ud af fjorden, kan fiskeriet med fordel påbegyndes umiddelbart nord for havnen. Du kan her fiske langs sejlrenden flere kilometer ud i fjorden mod Kattegat. Ved lavvande kan det også lade sig gøre at affiske sejlrenden på den yderste side "Sækken". Vær dog forsigtigt med at vade for dybt - både for at undgå at skræmme fiskene og for at undgå farlige situationer i den til tider stærke strøm.

Mellerup

Her kan der parkeres ved det lille færgeleje. Skal der vadefiskes, går du syd for færgelejet gennem sivene. Bunden er sandet og nogle steder blød. Selv om der ikke er særligt dybt, er der fra premieren den 16. januar gode chancer for at møde blanke ørreder og nedgængere. Har du pontonbåden med søsættes der bedst fra fjordbredden lige nord for færgelejet. Der kan fiskes i begge retninger. Bedste fiskeri er på mellem 1,5 og 2 meter vand.

Voer

Det brakke vand i området er uden tvivl medvirkende til, at ørrederne i vintermånederne gerne samler sig i området fra Voer og ind mod Grund Fjord, hvor Allingeåen har sit udløb. Vadefiskeren har gode muligheder langs sejrenden her på sydsiden af fjorden. Medbringes pontonbåden, kan man for eksempel udnytte strømmen til at drive med ind i fjorden eller til en tur ud langs Kanaløen.