Natur for hele familien

Udbyhøj Lystbådehavn velegnet til en oplevelse for hele familien, der nyder den nære natur og oplevelser i den.

I havnens grejbase kan man låne udstyr som krabbefangere, fiskenet, kikkerter og stereolupper. Udstyr som er godt at have til en krabbesafari eller for at studere små vanddyr og fugle.

Dyreliv er der masser af i området. Fra lystbådehavnen og nordpå, helt til Mariager Fjord, ligger et stort fladvandet område. Området har en stor betydning for rastende og ynglende fugle. Havbunden danner næsten et vadehav, der til tider er helt tørlagt. Her findes et mangfoldigt liv af smådyr så som muslinger, snegle, havbørsteorm, småfisk og rejer. Disse er fødegrundlaget for mange af de fugle, der kommer til området og giver føde til mange fisk. Derfor findes der også mange sæler i området, som man ofte kan se.

Området er desuden en del af Naturpark Randers Fjord.