Natur for hele familien

Udbyhøj Lystbådehavn ligger i naturskønne omgivelser med masser af dyreliv. Der er naturoplevelser for hele familien.

Udbyhøj Lystbådehavn ligger ved Sødring Vildtreservat. Der er masser af dyreliv i de naturskønne omgivelser.

Fra lystbådehavnen og nordpå, helt til Mariager Fjord, ligger et stort fladvandet område. Området har en stor betydning for rastende og ynglende fugle. Havbunden danner næsten et vadehav, der til tider er helt tørlagt. Her findes et mangfoldigt liv af smådyr så som muslinger, snegle, havbørsteorm, småfisk og rejer. Disse er fødegrundlaget for mange af de fugle, der kommer til området, og giver føde til mange fisk. Derfor findes der også mange sæler i området, som man ofte kan se.

I havnens grejbase kan man låne udstyr som krabbefangere, fiskenet, kikkerter og stereolupper, som er godt at have til en krabbesafari eller for at studere små vanddyr og fugle.

Naturpark Randers Fjord

Området ved Udbyhøj er en del af udviklingsprojektet Naturpark Randers Fjord. Projektet vil fremme mulighederne for spændende naturoplevelser ved og på fjorden.

Naturpark Randers Fjord er godkendt som pilotpark under Danske Naturparker.

Sæl ved Udbyhøj