Om Udbyhøj Lystbådehavn

Udbyhøj Lystbådehavn ligger naturskønt ved Randers Fjords udmunding i Kattegat - omgivet af fjord, hav og en skøn strand.

Udbyhøj Lystbådehavn har omkring 160 bådpladser. Udover fastliggerne nyder omkring 1.000 gæstesejlere og 200 autocampere hvert år stemningen og naturen ved Udbyhøj Lystbådehavn.

Lystbådehavnen har gode faciliteter. Her er f.eks. hotspot til internet via Primanet, eget tankanlæg, baner til fodbold og beachvolley, aktivitets- og legeplads til børnene, stor bålplads, gode toilet- og badefaciliteter, vaskemaskine og tørretumbler.

Udbyhøj er en lille havneby, som er delt af Randers Fjord tæt ved udmundingen til Kattegat. På nordsiden finder du Udbyhøj Lystbådehavn og en børnevenlig strand med det blå flag - ganske tæt på den lokale campingplads. Nord og syd forbindes med en kabelfærge.

Natur og dyr

Udbyhøj Lystbådehavn ligger i naturskønne omgivelser ved Sødring Vildtreservat. Der er masser af dyreliv i området.

Fra lystbådehavnen og nordpå, helt til Mariager Fjord, ligger et stort fladvandet område. Området har en stor betydning for rastende og ynglende fugle. Havbunden danner næsten et vadehav, der til tider er helt tørlagt. Her findes et mangfoldigt liv af smådyr så som muslinger, snegle, havbørsteorm, småfisk og rejer. Disse er fødegrundlaget for mange af de fugle, der kommer til området, og giver føde til mange fisk. Derfor findes der også mange sæler i området, som man ofte kan se.

Området ved Udbyhøj er en del af Naturpark Randers Fjord, som vil fremme mulighederne for spændende naturoplevelser ved og på fjorden.

Læs mere om Naturpark Randers Fjord.

Fang en fisk

Er man til fiskeri er der helt fantastiske muligheder i Randers Fjord, som med sin kyststrækning på 28 kilometer er en del af Gudenåsystemet. Området er et paradis for ørredfiskeri, men der er også muligheder for at få både hornfisk, makrel, og laks på krogen. Der er også den eksotiske multe samt flere arter fladfisk, sild og muslinger.

Der er flere gode fiskeplader rundt omkring ved og i Randers Fjord.

Læs mere om fiskeri i Randers Fjord her.

Fire seværdige steder

I 1801 blev der anlagt skanser ved Udbyhøj som beskyttelse og forsvar af Randers Fjord. På sydsiden ligger kanonskansen, der er offentlig tilgængelig og synlig fra vejen. På nordsiden ligger en kavaleriskanse. Denne blev benyttet til beskyttelse og indkvartering af kystkavaleriet, der bevogtede kysten mellem skanserne.

Skanserne ved indsejlingen til Randers Fjord rådede over 10 kanoner og 4 små kanonbåde, der kunne benyttes offensivt mod englænderne.

Ved Udbyhøj Havn og nordover til Mariager Fjord ligger et stort fladvandet område. Området har en stor betydning for rastende og ynglende fugle. Havbunden danner næsten et vadehav, der til tider er helt tørlagt. Her findes et mangfoldigt liv af smådyr såsom muslinger, snegle, havbørsteorm, småfisk og rejer. Disse er fødegrundlaget for mange af de fugle, der kommer til området, og giver føde til mange fisk. Derfor findes der også mange sæler i området, som man ofte kan se.

På land findes der flere store sammenhængende strandenge, som er særligt beskyttede. Her findes en særlig vegetation, og engene er vigtige for mange af kystens fugle.

Vildreservatet er specielt vigtigt for den lysbugede knortegås. Arten yngler på Svalbard, men om vinteren er kysten mellem Randers og Mariager fjorde af betydning for denne truede bestand af ca. 5000 lysbugede knortegæs.

Der er begrænsninger på færdsel og jagt i Sødring Vildtreservat.

De små lave øer ved udmundingen af Randers Fjord (mellempolde) er typisk landskabskarakter for en flodmunding, hvor der transporteres meget vand og materiale frem og tilbage. Øerne opstår, flytter sig og forsvinder igen.

Mellempolde er vigtige for ynglende fugle såsom klyde, havterne, rødben, stor præstekrave og strandskade.

Der er færdselsforbud på øerne fra 1. april til 15. juli.

Ved indsejlingen til Randers Fjord ligger det markante sømærke Jernhesten, der angiver sejlrenden.

Jernhesten blev opsat i 1987. Det første sømærke blev opsat i 1923.

Historie

Udbyhøj Havn blev etableret i 1780 som en vinterhavn for skibene, der ankom til Randers-området.

Mange gange skulle lasten køres til Randers, hvis fjorden var frosset, eller lastes om til pramme, der kunne sejle på den lavvandede fjord. Lodserne gik om bord i skibene og lodsede de store skibe ind til Randers. Mange gange gik de tilbage til Udbyhøj af Lodsstien.

Udbyhøj Havn ligger ved Udbyhøj Nord oprindelig kaldet Udbyhøj Vasehusene. Beboelsen blev etableret for ca. 400 år siden som udflytning fra Sødring.