Fiskeri i Randers Fjord

Randers Fjord er et paradis for ørredfiskeri, men der er også muligheder få at få både hornfisk, makrel, og laks på krogen. Du kan også fange multer, flere arter fladfisk, sild og muslinger.

Fiskeri Udbyhøj

Har du en båd på trailer kan slæbestedet på Udbyhøj Lystbådehavn benyttes mod den beskedne betaling af 40 kroner. Fisker du fra flydering eller pontonbåd kan der parkeres og søsættes flere steder. Der kan for eksempel søsættes i "hjørnet" - der hvor østmolen møder diget. Ved lav vandstand skal man dog bære flydering eller pontonbåd et stykke for at nå en tilstrækkelig vanddybde. Og ved stranden er der også gode muligheder for søsætning, hvis du ønsker at fiske inde i fjorden mod Stenrevet.

Se video om ørredfiskeri

Når du er kommet ud af havnen kan fiskeriet med fordel påbegyndes ved revet, der ligger lige nord for havneindsejlingen. Efterfølgende kan turen gå til "Bettedybet", som starter lige uden for havnemolen. Her opfordres der til at fiske langs kanterne, til du når den nordligste del af "dybet".

Ønsker du at fiske inde i fjorden og er vandet stigende, skal du bare flyde med strømmen. Holder du dig i første omgang langs fjordens nordside, vil du passere og kunne affiske en række fine pladser. For eksempel omkring pumpehuset ved Råby Kær og videre ind mod Råby Odde. Har du fortsat tidevandet og tiden med dig, kan pause på Stenrevet anbefales. Her kan du afvente vandvendingen inden turen, sammen med faldvandet, fører dig retur til Udbyhøj.

På jagt efter makrel og hornfisk

Flere muligheder for fiskeri i Randers Fjord