Fiskeri i Randers Fjord

Randers Fjord er et paradis for ørredfiskeri, men der er også muligheder få at få både hornfisk, makrel, og laks på krogen. Du kan også fange multer, flere arter fladfisk, sild og muslinger.

Man skal bruge et lystfisketegn for at fiske med stang i Randers Fjord, når man er mellem 18 og 65 år. Det koster 185 kr. for et årskort.

Hvis man fisker med garn, skal man have et fritidsfiskertegn. Det koster 300 kr. for et år uanset alder på fiskeren.

Har du en båd på trailer, kan slæbestedet på Udbyhøj Lystbådehavn benyttes mod den beskedne betaling af 40 kr.

Fisker du fra flydering eller pontonbåd, kan der parkeres og søsættes flere steder. Der kan for eksempel søsættes i "hjørnet" - der hvor østmolen møder diget. Ved lav vandstand skal man dog bære flydering eller pontonbåd et stykke for at nå en tilstrækkelig vanddybde. Ved stranden er der også gode muligheder for søsætning, hvis du ønsker at fiske inde i fjorden mod Stenrevet.

Når du er kommet ud af havnen, kan fiskeriet med fordel påbegyndes ved revet, der ligger lige nord for havneindsejlingen. Efterfølgende kan turen gå til "Bettedybet", som starter lige uden for havnemolen. Her opfordres der til at fiske langs kanterne, til du når den nordligste del af "dybet".

Ønsker du at fiske inde i fjorden, og er vandet stigende, skal du bare flyde med strømmen. Holder du dig i første omgang langs fjordens nordside, vil du passere og kunne affiske en række fine pladser. For eksempel omkring pumpehuset ved Råby Kær og videre ind mod Råby Odde. Har du fortsat tidevandet og tiden med dig, kan en pause på Stenrevet anbefales. Her kan du afvente vandvendingen, inden turen sammen med faldvandet fører dig retur til Udbyhøj.

Flere muligheder for fiskeri i Randers Fjord

Her kan Skallehusene nordøst for havnen bruges som base. Herfra kan man gå vestpå til "Bettedybet".

Der parkeres ved siden af bålpladsen for enden af vejen ved Skallehusene. Herfra er der en frisk tur på ca. 2,8 km, hvor du i det lave vand har alle gode muligheder for at teste de åndbare.

Der fiskes langs kanten af sejlrenden.

Husk at det er forbudt at tage ophold på øerne i fuglenes yngletid fra 1. april - 15. juli.

Stenrevet er en af fjordens mest kendte pladser. Er der isfrit, er der hele vinteren og i foråret rigtigt gode muligheder for at møde fiskeeventyret. Vinter og forår er det bedste fiskeri som regel lige efter, at vandet er vendt, og vandstanden er faldende.

Udover fiskeriet langs kanterne, kan der vades og fiskes både på nord og sydsiden af "revet". Specielt nordsiden er interessant, da bunden her er dækket med store mængder blåmuslinger.

I Udbyhøj Syd kan der fiskes på begge sider af havnen.

I faldvand kan det på sydsiden af havnen være særdeles givtigt at kaste fluen ud i det opstuvede vand før "flaskehalsen" mellem de to færgelejer.

Vil du fiske på strækningen ud af fjorden, kan fiskeriet med fordel påbegyndes umiddelbart nord for havnen. Du kan her fiske langs sejlrenden flere kilometer ud i fjorden mod Kattegat.

Ved lavvande kan det også lade sig gøre at affiske sejlrenden på den yderste side "Sækken". Vær dog forsigtigt med at vade for dybt - både for at undgå at skræmme fiskene og for at undgå farlige situationer i den til tider stærke strøm.

I Mellerup kan du parkere ved det lille færgeleje.

Skal der vadefiskes, går du syd for færgelejet gennem sivene. Bunden er sandet og nogle steder blød. Selv om der ikke er særligt dybt, er der fra premieren den 16. januar gode chancer for at møde blanke ørreder og nedgængere.

Har du pontonbåden med, søsættes der bedst fra fjordbredden lige nord for færgelejet. Der kan fiskes i begge retninger. Bedste fiskeri er på mellem 1,5 og 2 meter vand.

Det brakke vand i området er uden tvivl medvirkende til, at ørrederne i vintermånederne gerne samler sig i området fra Voer og ind mod Grund Fjord, hvor Allingeåen har sit udløb.

Vadefiskeren har gode muligheder langs sejrenden her på sydsiden af fjorden.

Medbringes pontonbåden, kan man for eksempel udnytte strømmen til at drive med ind i fjorden eller til en tur ud langs Kanaløen.

Tips fra lystfiskeren

  • Sildefiskeriet er som regel muligt fra midten af marts måned til slutningen af maj. Sildene fanges med sildeforfang og er ofte et stort tilløbsstykke. Strækningen ved Kanaløen er det foretrukne sted, men de kan til tider også fanges helt inde i Randers Havn lige ved siden af isbryderen Jens Ove.
  • Makrelfiskeriet starter som regel i juli måned og strækker sig indtil september. Makrellerne fanges mest i yderfjorden på blink, fluer og sildestykker.
  • Ørred kan fanges hele året – dog må man ikke fiske ørred fra 1. november til 1. marts på grund af fredning.
  • Multefiskeriet er en sommeraktivitet, som kan starte i maj måned afhængigt af vejret. Multen er meget svær at fange, da den hovedsageligt er vegetar. Hvis man går efter multen, skal man især kaste snøren ud i den yderste del af fjorden ved Udbyhøj.
  • Hornfisk kommer i maj måned sammen med foråret og varmen. Millioner af hornfisk kommer til Danmark for at gyde hver eneste sommer. Et stor del af disse fisk gyder også i Randers Fjord. De kan især fanges i den yderste del af fjorden.
  • Skrubber og især fjordskrubber er en meget lækker spise. Skrubber kan blandt andet fanges fra Støvringdæmningen, ved Kanaløen og fra Udbyhøj Havn. Lystfiskere fanger som regel disse banditter på sandorm, børsteorm eller sildestykker.
  • Gedder kan blandt andet fanges i Dronningborg bredning. De er fredet fra 1. april til 1. maj i ferskvand og til 15. maj i saltvand. Gedderne i Randers Fjord er kendt som brakvandsgedder og kan nå en ret stor størrelse.
  • Aborrefiskeriet i fjorden kan være rigtig godt. Især omkring tagrørsøerne og de små kanaler mellem disse samt i havneområdet ved isbryderen Jens Ove.

Du kan også finde tips på Brakvand.com, som er en privat side om fiskeri.