Sikkerhed på havnen

Udbyhøj Lystbådehavn tænker på sikkerheden. Her har vi samlet information om, hvad du skal gøre i tilfælde af ulykker på havnen.

Vær parat, hvis uheldet skulle være ude.

De første minutter er de vigtigste ved brand, drukneulykker, hjertestop, forureningsuheld m.m., idet havnen ligger afsides, er der lang kørevej for redningsmandskabet.

Alarmering

Ring 112 for at få hjælp - Du får fat i alarmcentralen.

Fortæl kort og præcist om uheldet:

 • Hvor på havnen er ulykken sket?
 • Hvad der er sket – så alarmcentralen kan sende den rigtige hjælp?
 • Hvor mange der er kommet til skade?
 • Hvilket telefonnummer du ringer fra? (Bliv ved telefonen, hvis der ikke er brug for din hjælp på ulykkesstedet.)

Brand

Red, alarmer, sluk og begræns

Brand i både

 • Red personer i båden.
 • Sluk branden med nærmeste slukningsredskab (håndslukkere på broer og/eller brandpumpe ved miljøcontaineren eller et brandtæppe fra båden). Hvis der er personer i båden, som ikke umiddelbart kan komme ud, skal du koncentrere slukningsarbejdet omkring disse, indtil hjælpen kommer frem.
 • Findes der slukkere i båden, benyttes disse samtidig.
 • Luk for gassen.
 • Fjern gasflasker.
 • Afbryd strømmen om bord. Er der strøm fra land, skal du også afbryde denne.
 • Hvis det ikke er muligt at få ilden under kontrol, fjernes enten det brændende fartøj fra de omkringliggende både, eller de omkringliggende både fjernes for at undgå, at ilden breder sig.

Ild i personer

 • Sørg for den brændende person kommer ned at ligge, så flammerne ikke står op i hovedet.
 • Sluk branden fra hovedet og nedefter.
 • Sluk branden med vand eller et tæppe.
 • Køl forbrændingen med koldt vand og fjern løstsiddende tøj.
 • Fortsæt med køling af forbrændingen, indtil det ikke gør ondt mere.
 • BRUG ALDRIG pulver eller CO2-slukker på en person.
 • Ved større forbrændinger ring 112.

Ild i klubhus/restaurant/øvrige bygninger

 • Ring 112.
 • Red mennesker, der er i øjeblikkelig fare.
 • Påbegynd evakuering af personer.
 • Benyt nærmeste slukningsredskab.
 • Luk vinduer og døre om muligt.

Ild i biler/lastbil

 • Få alle ud af bilen (ild i person).
 • Åben evt. motorhjelm EN ANELSE for bedre at kunne slukke en motorbrand.
 • Fjern brandbart i nærheden af bilbranden.
 • Ring 112.

Drukneulykker

 • Red personen op i en båd eller på land.
 • Tilkald opmærksomhed og få hjælp, så hurtigt du kan.
 • Ring 112.
 • Ved bevidstløshed påbegynd genoplivning.
 • Hent hjertestarter ved havnekontoret. 

Personskader

 • Læg personen ned.
 • Støt beskadigede områder.
 • Beskyt mod klimaet.
 • Stands blødninger.
 • Tal beroligende.
 • Ring 112.

Forureningsulykker

 • Stop/begræns udsivningen, hvis det er muligt.
 • Ring 112.
 • Hent miljøkittet ved brandpumpen (i miljøcontaineren).
 • Tildæk evt. kloak.
 • Iværksæt 1. indsats ved udlægning af olieabsorberende midler/pølse.

Synkende både

 • Hent brandpumpen og anvend den som dykpumpe.
 • Prop hullet til.
 • Hejs fartøjet på land, hvis det ikke er muligt at stoppe lækagen

Hjertestop

 • Ring 112.
 • Begynd hjertelungeredning. Hjertelungeredning er tryk på patientens brystkasse og kunstigt åndedræt. Hvis du ikke har mod på at give kunstigt åndedræt, så hold dig til trykkene – de er vigtigst.
 • Læg personen fladt ned på ryggen på et hårdt underlag. Tryk midt på brystbenet med begge dine hænder. Du skal trykke 100 gange i minuttet, og brystbenet skal hver gang trykkes 5-6 centimeter ned. Lav 30 tryk, 2 pust, 30 tryk, 2 pust osv.
 • Hvis I er flere til stede, kan én person fortsætte med hjertelungeredningen, mens en anden henter hjertestarteren. Hjertestarteren hænger ved madpakkerummet - tæt på havnekontoret. Alle kan bruge en hjertestarter; når du har trykket på startknappen, fortæller hjertestarteren dig præcis, hvad du skal gøre.

Film om havnens redningsudstyr

Brug to minutter på at se filmen "Kan du bruge havnens redningsudstyr?" og bliv klogere på, hvordan du bruger redningshagen, redningskransen eller løfter en bevidstløs person op af vandet med den løse stige.

Øv jer sammen på havnen og vær klar til at gribe ind, hvis uheldet er ude.

Filmen er en del af projekt Sikker Havn af Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), der er støttet af TrygFonden.